info@haiphongtrans.com.vn

Chính sách bảo hành - sửa chữa các sản phẩm của HAIPHONGTRANS.

A. SỬA CHỮA BẢO HÀNH:
- Thời hạn bảo hành được tính từ ngày nhận hàng (ngày ghi trên biên bản giao nhận hàng hóa).
- Điều kiện để được sửa chữa bảo hành (miễn phí hoàn toàn hoặc một phần chi phí): Các sản phẩm được bảo hành khi hư hỏng là do chất lượng của sản phẩm hay lỗi do nhà sản xuất sản phẩm.
- Trong thời hạn bảo hành, nhà sản xuất phải tiến hành sửa chữa mọi hư hỏng, khuyết tật của Vỏ container trong vòng 02 ngày tính từ ngày nhận được thông báo của khách hàng mà không được thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào.
- Nhà sản xuất được miễn trách nhiệm bảo hành các hư hỏng được xác định do khách hàng gây ra. Nếu khách hàng có yêu cầu sửa chữa các hư hỏng thuộc dạng nêu trên, thì khách hàng phải có trách nhiệm chi trả  phí sửa chữa cho nhà sản xuất.
- Chế độ bảo hành 
Sản phẩm:
+ Vỏ container bảo hành 01 năm.
+ Trang thiết bị đi kèm được bảo hành theo hãng(Nhà cung cấp thiết bị).
B. SỬA CHỮA TÍNH PHÍ:
- Sản phẩm hết thời hạn bảo hành.
- Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành nhưng không do lỗi chất lượng sản phẩm hay nhà sản xuất như:
- Do thiên tai, tai nạn như: sét đánh, lũ lụt, do va đập trong quá trình vận chuyển hay do sử dụng sai hướng dẫn.
- Sản phẩm đã bị thay đổi hoặc sửa chữa ở những nơi không phải nhà sản xuất sửa chữa.
- Phiếu bảo hành không hợp lệ: tẩy xóa, để trống không điền các thông tin đầy đủ.
- Sản phẩm được cung cấp không bởi nhà sản xuất.

ĐỐI TÁC

0983412097 / 0962289297
Bạn cần hỗ trợ?