10 KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ HIỆP ĐỊNH TPP

10 KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ HIỆP ĐỊNH TPP (Theo Ezlawblog) Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam và 9 quốc gia khác đang hy vọng sẽ hoàn thành ký kết TPP trong năm 2015. Theo Ezlaw, TPP sẽ là một sự kiện lớn nhất xảy ra với Việt Nam trong 20 năm nay (kể từ thời…