LOGISTICS VIỆT NAM

Logistic Việt Nam: Phải biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh   Sự phát triển “èo uột” của các doanh nghiệp dịch vụ cảng biển (Logistics) trên thị trường Việt Nam đang đặt ra nhiều thách thức hơn là cơ hội.  Là nước có bờ biển dài, thị trường bán lẻ lớn, cùng với…