HƠN 80% HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VẪN ĐI TÀU NGOẠI

HƠN 80% HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VẪN ĐI TÀU NGOẠI Tình trạng các nhà sản xuất ở trong nước tiếp tục chọn các công ty vận tải biển nước ngoài đảm nhận việc xuất nhập khẩu hàng hóa của mình dẫn đến các công ty Việt Nam hoạt động trong ngành này thất thế ngay…